Finanssimarkkinoiden valvontaelin Euroopan keskuspankin yhteyteen

Eurooppalaista finanssisäätelyä ja -rakennetta pohtiva Jacques de Larosièren johtaman ryhmän odotettu raportti luovutettiin eilen Euroopan komissiolle. Parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenenä suhtaudun raporttiin varovaisen positiivisesti. Se on hyvä apu ponnisteluissa kansainvälisen finanssiarkkitehtuurin ja erityisesti eurooppalaisen sääntelyn uudistamiseksi. Valitettavasti raportti tarjoaa komissiolle kuitenkin vain suhteellisen ohuen työkalupakin globaalia finanssiarkkitehtuuria huhtikuussa pohtiviin G20-neuvotteluihin.

Ryhmän raportti sisältää useita yksityiskohtaisia ehdotuksia sekä talouden mikro- että makrotason toimijoille ja rakenteille.

Pääomasijoitusrahastojen sääntelyssä EU-tasolla tulisi vakavasti harkita pohjoismaisen sääntelymallin laajentamista Euroopan laajuiseksi. Pohjoismaissa pääomasijoitusrahastojen valvonta ja sääntely toimii esimerkillisesti.

Makrotalouden tasolla ryhmä ehdottaa uuden eurooppalaisen valvonta- ja sääntelyelimen European Systemic Risk Council:n (ESRC) perustamista Euroopan keskuspankin (EKP) alaisuuteen. Elin olisi vastuussa mm. finanssivakaudelle merkityksellisen tiedon analysoinnista sekä tarvittaessa tiedottamisesta havaitsemistaan riskeistä. Keskitetty valvonta EKP:n alaisuudessa on erittäin tervetullut ehdotus. EU-maiden soisi tekevän tosissaan töitä ehdotuksen pikaiseksi toteuttamiseksi. Jyrki Katainen on ministerinä puhunut painokkaasti ECOFIN-neuvostossa tällaisen keskitetyn sääntelyn puolesta jo nykyisen kriisin alkumetreillä.

Raportin suurimpana heikkoutena voidaan pitä sitä, ettei se juuri sisällä innovatiivisia ajatuksia globaalin finanssiarkkitehtuurin uudistamiseksi. Tämä ei toki ollut ryhmän päätavoite, vaan painopiste oli nimenomaan eurooppalaisessa sääntelyssä. Ajatuksena kuitenkin oli, että suositukset loisivat pohjaa komission strategialle huhtikuun G20-kokoukseen, jossa neuvotellaan uudesta kansainvälisestä finanssiarkkitehtuurista. Kansainvälisten rakenteiden uudistamiseen raportti antaa suhteellisen heikot eväät.

Talouskriisi on osoittanut, ettei finanssitoimijoiden itsesäätely riitä, vaan tarvitaan toimijoita sitovat säännöt. Kansainvälistynyttä taloutta ei voida säädellä yksin, eikä edes pelkästään Euroopan tasolla, vaan tarvitaan globaalit pelisäännöt.

Jätä kommentti

css.php