Oikeudenmukaisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia

Äskettäin julkaistun Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kansalaisbarometrin mukaan vain yksi kolmesta uskoo suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Yli kolmasosa epäilee kunnallispolitiikan luotettavuutta ja vielä suurempi osa valtakunnallista politiikkaa.

Barometrin mukaan suomalaisilla olisi halua osallistua kunnalliseen päätöksentekoon, mutta yli puolet kokevat, ettei vaikutusmahdollisuuksia juurikaan ole. Tärkeinä vaikuttamiskohteina koettiin mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen  kehittäminen, tuloerojen kaventaminen ja pienituloisten aseman kohentaminen.Tunne siitä, ettei voi kuitenkaan vaikuttaa, johtaa helposti passivoitumiseen, kieltäytymiseen luottamustehtävistä ja liittymiseen ”nukkuvien puolueeseen”. Alhaiset äänestysprosentit viime vuosien kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa ovat tämän asian näkyviä oireita.

Hämeenlinnassa haetaan laajalla kuntalaiskyselyllä pohjamateriaalia Uudistuva Hämeenlinna 2015- strategiaan, joka tulee viitoittamaan lähivuosina kaupungin kehittämistyötä. Kyselyn yksi keskeinen pohdinta-aihe on palautejärjestelmien ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien toimivuus. Toivottavasti Hämeenlinnassa ja kaikissa Hämeen kunnissa pystytään löytämään keinoja todelliseen asukas- ja asiakasdemokratiaan.

Näinä vaikeina vuosina viisaan kunnan selviämisstrategioissa keskeisellä sijalla tulee olemaan myönteisen ja aktiivisen kuntalaishengen aikaansaaminen. Kunnan tiedotustoiminnan tulee olla aktiivista ja avointa. Valmisteltavista asioista tulee kertoa jo siinä vaiheessa, kun niihin vielä voi vaikuttaa. Päätökset, erityisesti vaikeat päätökset, tulee perustella kuntalaisille avoimesti ja selkokielellä.

Samat periaatteet soveltuvat tietysti myös Euroopan unionin päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Toivon itse omalta osaltani voivani olla linkki tähän päätöksentekoon: ottakaapa vain rohkeasti yhteyttä (yhteystiedot vieressä sekä puh. 045-7730 2113 ). Suomalainen on hyvä kestämään vaikeuksiakin, kunhan hän kokee kohtelunsa asialliseksi ja oikeudenmukaiseksi.

Jätä kommentti

css.php