Lasten Parlamentti aloitti europarlamentaarikkojen tapaamiset

Suomen Lasten Parlamentti on kutsunut europarlamentaarikkoja asiantuntijoiksi ja keskusteluun kanssaan omaan verkkoparlamenttiinsa. Aloitin europarlamentaarikkojen yhteistyön tapaamalla chatissa Lasten parlamentin edustajia. Keskustelussa parlamentin 7–13 -vuotiaat edustajat kysyivät minulta europarlamentin toiminnasta ja kertoivat omasta toiminnastaan Lasten Parlamentissa.

Verkkoparlamenttikeskustelu lasten kanssa oli innostava kokemus. Lasten Parlamentin edustajilla oli runsaasti teräviä kommentteja, ehdotuksia ja kysymyksiä EU:sta. Keskusteluun osallistuneilla lapsilla oli mielessään tärkeitä asioita, joiden välittymisen suoraan Euroopan parlamentin päätöksentekoon koen tärkeäksi.

Lisää tällaista! Ihmisillä on hyvin kehittynyt kyky ymmärtää ympäristöään ja erilaisten ratkaisujen seurauksia paljon nuorempina kuin joskus ajatellaankaan. Muistan, kun oma biologian ja maantiedon opettajani sai minut innostumaan ympäristö- ja kehityskysymyksistä. Olin silloin 11–12 -vuotias.

Marraskuussa 2007 käynnistetyllä, eurooppalaisesti ainutlaatuisella Lasten Parlamenttitoiminnalla edistetään Lapsen oikeuksista annetun YK:n yleissopimuksen toteutumista. Sopimuksessa korostetaan muun muassa lasten osallistumisoikeuksia. Vastaavat tavoitteet on kirjattu myös EU:n ja omaan kotimaiseen lainsäädäntöömme.

Toiminnan avulla mahdollistetaan se, että lapset pääsevät vaikuttamaan suoraan päättäjiin. Tämä on olennaista, koska juuri heidän elämästään ja tulevaisuudestaan me tänään päätämme esimerkiksi ilmasto- ja energiaratkaisuilla.

Samalla yhdistetään lapsia muotoilemaan yhteisiä näkemyksiä heille tärkeistä asioista. Politiikan ja demokratian idea tulee tekemällä tutuksi. Yhdessä saa enemmän aikaan.

Lasten parlamentin toimintaa on jo myös Hämeen kunnissa. ”Lapsen elinympäristö on lapsen luonnollinen ajatusareena”, korostetaan Lasten parlamentin toimintaideassa. Paikallisten päätösten vaikutusten arvioiminen myös lasten näkökulmasta on tärkeää. Toivonkin, että Lasten parlamentin toimintamalli otettaisiin laajasti käyttöön kaikkialla Suomessa.

Tällainen vaikuttamiskanava – Lasten Euroopan Parlamentti – tarvitaan jatkossa koko Eurooppaan.

Lisää tietoa Lasten Parlamentista: www.lastenparlamentti.fi

Jätä kommentti

css.php