Euroopan parlamentti laajentaa avoimuutta: komissiolle näpäytys

Euroopan parlamentti äänesti tänään komission esityksestä avoimuusasetuksen uudistamiseksi. Parlamentti korjasi komission ehdotusta avoimuutta suosivaan suuntaan ja osoitti näin avoimuuden periaatteesta huomattavasti perääntyneelle komissiolle kaapin paikan. Toimin ryhmäni (EPP-ED) vastuuhenkilönä perussopimusvaliokunnassa (AFCO), joka oli toinen mietintöä käsitellyt valiokunta.

Nyt muutettava asetus on peräisin vuodelta 2001. Se koskee parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen avoimuutta. Komission huhtikuussa 2008 antamaa esitystä asetuksen muuttamiseksi ovat kritisoineet erityisesti Pohjoismaat. Komissio perääntyi ehdotuksessaan anteeksiantamattomasti asiakirjojen avoimuuden periaatteesta. Erityisen ongelmallisia komission ehdotuksessa olivat asiakirjan ahdas määritelmä ja jäsenvaltioiden periaatteessa lähes rajaton valta päättää niiden unionille toimittamien asiakirjojen julkisuudesta. Parlamentin vahvaa tahtoa korjata asia on syytä kiitellä.

Unionin demokraattisuuden ja asiakirjojen avoimen saatavuuden välillä on vahva linkki. Kansalaiset eivät voi edes alkaa vaikuttaa unionin asioihin, jollei heillä ole tietoa päätettävistä asioista ja näiden taustoista. Asiakirjojen avoimuus on yksi kansalaisten osallistumisen ja unionin asioiden seuraamisen kulmakivistä.

Joidenkin jäsenmaiden ja näistä maista tulevien meppien nuiva suhtautuminen ja suoranainen pelko avoimuutta kohtaan on valitettavaa. Taustalla vaikuttavat tietenkin erilaiset hallintokulttuurit. EU ja mepit ovat julistuksissaan demokratian eturivin taistelijoita. Jos tingimme demokratiasta ja avoimuudesta, asetamme myös itsemme outoon valoon äänestäjiemme silmissä.

Jätä kommentti

css.php