Ennakoivaa vai reagoivaa EU-politiikkaa?

Politiikassa voi toimia joko reaktiivisesti toisten ehdotuksia ja ajatuksia kritisoiden tai sitten ennakoivasti uusia aloitteita ja ideoita tuottaen. Reaktiivisestikin voi ehkä jotain saada aikaiseksi: muutokset hidastuvat ja vaikeutuvat. Se on varmasti aina jonkun etu.

Samoin kuin kansanedustajana myös Euroopan parlamentissa voi tehokkaimmin vaikuttaa osallistumalla uusien aloitteiden valmisteluun. EU:ssa se tapahtuu yhdessä asiantuntijoiden ja komission kanssa sekä kokoamalla ehdotustensa taakse edustajia eri puolueryhmistä. Tämä edellyttää monialaista substanssiosaamista, yhteistyökykyä ja taitoa verkottua myös niiden kanssa, joiden mielipiteet poikkeavat omista. Vain oman puolueryhmänsä sisällä ja valiokunnissa toimivan mepin vaikutusmahdollisuudet jäävät väistämättä rajoittuneiksi.

Toimin aktiivisesti muun muassa parlamentin European Alzheimer’s Alliance -ryhmässä, jossa europarlamentaarikot, komission edustajat, jäsenmaiden edustustot, tutkijat, lääkeyritykset ja muistiyhdistykset toimivat yhdessä muistisairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, läheisten tukemisen ja potilaiden oikeusturvan kehittämiseksi koko Euroopassa.

Ryhmän äskettäisellä työlounaalla esitin komission Alzheimer-aloitetta valmistelevalle Antoni Montserratille, että potilaita ja heidän läheisiään edustaville sekä muistisairauksien ennaltaehkäisyä ja parempaa hoitoa edistäville järjestöille (esim. Muistiliitto ja muistiyhdistykset Suomessa) annettaisiin EU-lainsäädännössä taattu oikeus potilaan ja hänen läheisensä edunvalvontaan. Tämän tulee koskea sekä yksittäistapauksia että yleisen edun valvontaa siitä, miten muistisairaita hoidetaan ja kohdellaan esimerkiksi kunnissa. Tällaisesta menettelystä on hyviä kokemuksia ympäristöjärjestöjen osalta Århusin sopimukseen perustuen. On paljon tehokkaampaa saada asia jo tässä vaiheessa valmisteluun ja mukaan komission pohjaesitykseen verrattuna siihen, että komission valmista esitystä yrittää muuttaa parlamentissa.

Lisäksi vedän parlamentissa Euroopan laajuista korkeajännitekantaverkkkoa ajavaa supergrid-ryhmää. Toimin myös esimerkiksi Globe Europe -ryhmässä, e-parliament -ryhmässä, eläinten hyvinvointia edistävässä ”Intergroup on the welfare & conservation of animals” -ryhmässä sekä sydän-ja verisuonisairauksien ehkäisyä edistävässä ryhmässä.

Todellisesta vaikuttamisesta kiinnostuneet mepit toimivat aktiivisesti muun muassa tällaisten ryhmien kautta. Ennakoiva aloitteellisuus Euroopan parlamentissa on näkymätöntä, hiljaista työtä. Se voi kuitenkin parhaimmillaan olla kaikkien tehokkainta vallankäyttöä, vaikka tällaisella työllä ei kerätä irtopisteitä kotimaisessa julkisuudessa.

Jätä kommentti

css.php