Syrjinnän vastainen direktiivi puhuttaa parlamenttia

Uusi syrjinnänvastainen direktiivi on toteutuessaan sosiaalisen ja ihmisten Euroopan tärkeimpiä menestysaskeleita tällä vaalikaudella. Syrjimättömyyden periaatteen soveltamisalaa laajennettaisiin olennaisesti. Direktiivin kattamia aloja tulisivat olemaan muun muassa koulutus, pankkipalvelut, asuminen ja liikennepalvelut. Parlamentti keskustelee ja äänestää kiistellystä direktiiviehdotuksesta tänään ja torstaina.

Nykyisin EU:ssa on voimassa kolme syrjintädirektiiviä. Ne koskevat syrjintää työelämässä, syrjintää etnisen alkuperän perusteella sekä syrjintää sukupuolen perusteella tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa ja saatavuudessa. Uudella direktiivillä laajennetaan syrjintäsuoja myös henkilön uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaan syrjintään työelämän ulkopuolella.

Uudella direktiivillä on välittömiä ja suoria vaikutuksia monen EU-kansalaisen elämään. Uusi lainsäädäntö koskee kaikkia ihmisryhmiä ja syrjintäperusteita. Se kattaa aktiivisen syrjinnän lisäksi passiivisen syrjinnän. Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa suuren ihmisjoukon jokapäiväistä elämää vaikeuttaa syrjintä muodossa tai toisessa. Nykypäivän ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa yhteiskunnassa tämän ei tule olla mahdollista, vaan jokaisella on oltava tasaveroinen mahdollisuus itsenäiseen elämään, palvelujen saantiin ja yhteiskunnalliseen toimintaa osallistumiseen.

Direktiiviehdotus on herättänyt Euroopan parlamentissa kiihkeää keskustelua poliittisten ryhmien sisällä. Esitys on koko parlamenttikäsittelynsä ajan ollut hyvin kiistanalainen. Lähinnä kiistaa on herättänyt soveltamisala: osa europarlamentaarikoista on halunnut vain tiettyihin ryhmiin sovellettavaa lainsäädäntöä, osa on ollut horisontaalisen, kaikki syrjinnän muodot sisältävän lähestymistavan puolella.

Kuulun ehdottomasti jälkimmäiseen, laajaa ja yleistä soveltamisalaa kannattavien joukkoon: eri ryhmiä koskeva lainsäädäntö loisi sääntelyyn aukkoja, joihin esimerkiksi monilla eri perusteilla syrjintää kohtaavat ihmiset uhkaisivat pudota. Ei ole syytä luoda ”kahdenkerroksen väkeä” eri ryhmiä eritasoisesti koskevalla lainsäädännöllä. Vaikka syrjintää kohtaavien ryhmien ja yksilöiden väliset erot ovat suuret, on syrjintään ilmiönä puututtava johdonmukaisesti eri ryhmiä erittelemättä: pirstaloitunut lähestymistapa asettaisi eri syrjintäperusteet väistämättä eriarvoisiksi.

Tässä linkki parlamentissa äänestettävään mietintöön, joka koskee komission ehdotusta direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta.

Kommentti artikkeliin “Syrjinnän vastainen direktiivi puhuttaa parlamenttia”
  1. Pekka Lampela sanoo:

    Kun moni EU:n direktiivi saa aikaan hymähdyksiä, naurua tai jopa kiroilua, unohtuu helposti ne päätökset jotka koskevat monia sellaisia ryhmiä joita Suomen lainsäädäntö ei ole kyennyt syrjinnältä suojelemaan. EU:n direktiiveillä on ollut suuri vaikutus moniin ryhmiin joiden olemassaoloa ei suurin osa ihmisistä tiedä olevankaan.

    EU on monien ongelmiensa lisäksi myös erittäin tärkeä väline mm. syrjinnän vastaisessa työssä. Kannattaa muistaa, että jokainen meistä kuuluu jonkun ominaisuutensa takia johonkin vähemmistöön.

Jätä kommentti

css.php