Kuljetusyrittäjien työaika, hylkeet ja koe-eläimet EU-parlamentin äänestyksissä

Euroopan parlamentin viimeisessä täysistunnossa ennen vaaleja käsittelemme tällä viikolla useita kiinnostavia lakihankkeita. Suurinta kiinnostusta ennakkoon ovat herättäneet eläinkokeita ja hyljetuotteiden myynnin kieltoa koskevat direktiiviehdotukset sekä televiestintäpaketti. Lisäksi asialistalla on Suomessakin keskusteluttanut kuljetusyrittäjien työaikaa koskeva direktiiviuudistus. Parlamentti lausuu kantansa myös unionin uusiin turvapaikkasääntöihin ja siihen, millaisia vaikutuksia Lissabonin sopimuksen voimaantulolla on parlamentin toimintaan.

Suomalaisia yhden miehen kuljetusyrittäjiä ei ilahduta tieto, että komission ehdottama direktiiviuudistus kaatui tänään niukasti parlamentin äänestyksessä. Vuodelta 2002 peräisin oleva direktiivi koskee ensisijassa yritysten työntekijöitä, mutta siihen sisältyy kohta, jonka mukaan myös itsenäiset kuljetusyrittäjät tulivat direktiivin piiriin tämän vuoden maaliskuulta lähtien. Komissio ehdotti, että nämä nykyiseen direktiiviin sisällytetyt omistajakuljettajat tulisi jättää tiukkojen työaikasäädösten ulkopuolelle. Tämä on kaikin puolin järkevää, sillä kuljettajia sitovat jo määräykset työ- ja lepoajasta, minkä lisäksi omistajayrittäjien on voitava itse päättää käyttämästään työajasta.

Päivä on sitä vastoin iloinen hylkeiden kannalta: hyljetuotteiden kauppa kielletään EU:n alueella paria poikkeusta lukuun ottamatta. Inuiittien ja muiden alkuperäiskansojen oikeus pienimuotoiseen kaupankäyntiin säilyy. Poikkeus on myös Suomen ja Ruotsin vahvasti ajama oikeus käydä voittoa tuottamatonta, pienimuotoista kauppaa, kun tämä liittyy sellaiseen pyyntiin, jonka tarkoituksena on meren luonnonvarojen kestävä kehitys. Täyskiellon taustalla on Kanadassa harjoitettu erittäin brutaali hylkeenmetsästys, jonka tuloksena moni EU-jäsenmaa on jo ennen tätä direktiiviä päätynyt kieltämään tuotteilla käytävän kaupan.

Jos hylje-äänestys oli voitto eläinoikeuksille, oli päivän toinen eläimiä koskeva äänestys taas karvas tappio: parlamentin enemmistö äänesti huomattavan määrän heikennyksiä komission – jo itsessään varovaiseen – koe-eläindirektiivin uudistusehdotukseen. Itse äänestin huomattavasti vahvemman eläinoikeusnäkökulman puolesta, kannatin mm. kokeet kieltämistä ihmisapinoilla ja asettanut määrärajan asettamista sille, mihin mennessä kokeet villeinä pyydystetyillä kädellisillä tulee lopettaa. Nämä kannat valitettavasti hävisivät äänestyksessä.

Kommentti artikkeliin “Kuljetusyrittäjien työaika, hylkeet ja koe-eläimet EU-parlamentin äänestyksissä”
  1. Tervehdys!

    Mielenkiintoisia tilannekatsauksia! Näitä olisi mukavaa saada vaalien jälkeenkin.

    Susanna

Jätä kommentti

css.php