Vaalisitoumuksia

Useat kansalaisjärjestöt ovat olleet kiitettävän aktiivisia näin vaaleja edeltävänä aikana lähettämällä meppiehdokkaille allekirjoitettavaksi vaalisitoumuksia. Näissä meppi sitoutuu parlamenttiin valittaessa edistämään järjestön ajamia tavoitteita.

Viimeisimpänä allekirjoitin BirdLife Internationalin sitoumuksen, jossa jatkokauden mandaatin saadessani sitoudun työskentelemään ”ympäristön äänenä” parlamentissa ja näin mm. ponnistelemaan sen puolesta, että Euroopan maataloudesta kehittyisi ympäristöystävällisempi ja elinympäristöjen ennallistamisesta pidettäisiin nykyistä parempaa huolta.

ILGA-Europe on kansallisten seksuaalivähemmistöjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö, jonka vaalisitoumuksissa lupaudutaan ajamaan suvaitsevaisempaa Eurooppa. Parlamentissa toimii seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustava LGBT-ryhmä, jonka varapuheenjohtajana olen toiminut meppiurani alusta alkaen. EU-lainsäädännön osalta yksi merkittävimmistä lakialoitteista tällä kaudella oli syrjinnänvastainen direktiivi. Ryhmämme ottaa myös aktiivisesti kantaa seksuaalivähemmistöjen asemaan eri maissa.

Suomalaiset meppiehdokkaat ovat olleet ilahduttavan aktiivisia sitoumuksen suhteen: tällä hetkellä 71 suomalaista ehdokasta on sitoutunut ILGA-Europen listaan. Hiljaisinta on Itä-Euroopassa: Tsekeistä ja Romaniasta ei yksikään ehdokas ole sitoumusta allekirjoittanut, Unkarista kunnioitettavat yksi, samoin Slovakiasta.

Reilun kaupan ryhmä toimii niin ikään parlamentissa, vaikka kokoontuukin virallisia verkostoja harvemmin. Myös reilu kauppa on lähettänyt sitoumuksen, jonka allekirjoitettuani lupaudun tekemään töitä sen puolesta, että EU tukee julkisesti reilua kauppaa ja että köyhien maanviljelijöiden asema otetaan paremmin huomioon kaikissa EU-politiikoissa.

Tämän lisäksi olen sitoutunut sosiaalisemman Euroopan ja globaalisti oikeudenmukaisen Euroopan puolustamiseen ja rakentamiseen. Olen halunnut allekirjoittaa nämä vetoomukset, sillä olen tehnyt näiden tavoitteiden puolesta jo pitkään töitä sekä täällä parlamentissa että jo aikaisemmin. Ihmisten ja ympäristön kannalta kestävämpi ja reilumpi Eurooppa ja maailma on urakoimisen arvoinen tavoite.

Vaaleja edeltävien sitoumusten pyytäminen on hyvä idea, sillä näin järjestöt voivat tiedottaa jäsenilleen, ketkä ehdokkaista lupautuvat ajamaan heille tärkeitä asioita. Järjestöjen toivoisi myös vaalien jälkeen valvomaan ja tiedottamaan, miten sitoumukset allekirjoittaneet mepit ovat lupauksissaan pysyneet.

Jätä kommentti

css.php