EU ei saa heikentää liikennevahingon uhrien asemaa

Ajoneuvojen rekisteröintikäytäntöjen yksinkertaistaminen EU:n alueella vaikuttaa ensikuulemalla hyvältä idealta. Sisämarkkinoitahan edistää se, että Suomessakin voisi käyttää myös jossain toisessa maassa rekisteröityä ajoneuvoa. Nykyisin tämä ei ole pysyvästi mahdollista.

Perehtyminen asiaan tarkemmin paljastaa hyvään ideaan liittyvän myös ongelmia. Olen käsittelemässä ajoneuvojen rekisteröintisääntelyä Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunnan varapuheenjohtajana. Valiokunnassamme on aloitettu asiaa koskevan komission esityksen käsittely.

Olen huolissani siitä, että komission esitys heikentäisi niiden henkilöiden asemaa, jotka joutuvat liikennevahingon uhriksi.

Pakollinen liikennevakuutus on osa ajoneuvojen rekisteröintijärjestelmää. Jos toisen jäsenvaltion rekisteröinti riittäisi Suomessa, suomalaista liikennevakuutusta ei voitaisi tällaisissa tilanteissa edellyttää. Ulkomainen liikennevakuutus riittäisi ajoneuvon pysyväänkin käyttämiseen Suomessa. Erilaisten leasing- ja muiden järjestelyjen kautta Suomessa käytettävien ajoneuvojen rekisteröinti ja vakuuttaminen ohjautuisi niihin valtioihin, joissa kustannukset ovat pienimpiä.

Suomalaisen liikennevakuutuksen erityispiirre on niin sanottu kuljettajanpaikkasuoja. Tämä tarkoittaa, että vakuutus kattaa myös kuljettajan omat henkilövahingot vastapuolen henkilö- ja materiaalivahinkojen lisäksi. Liikennevakuutukset muualla Euroopassa eivät yleensä sisällä vastaavaa kuljettajansuojaa.

Suomalaisen pakollisen liikennevakuutuksen ydinajatusta eli rajatonta korvausta henkilövahingoissa kaikille liikennevahingon osapuolille ei voitaisi enää nykymuodossa pitää yllä, jos komission esitys nykymuodossa toteutuu.  Liikenteessä olisi pysyvästi myös ajoneuvoja, jotka on rekisteröity ja vakuutettu muualla kuin Suomessa. Näiden ajoneuvojen kuljettaja ei saisi pakollisen liikennevakuutuksen kautta korvausta itselleen aiheutuneista henkilövahingoista.  Kaikille onnettomuuden osapuolille aiheutuisi ylimääräistä hankaluutta siitä, että vakuutusyhtiöt joutuvat käsittelemään lisääntyvässä määrin ulkomailla vakuutettujen, mutta pysyvästi Suomessa käytettävien ajoneuvon aiheuttamien vahinkojen korvausasioita.

Liikennevakuutuksen korvaussuojan heikentäminen komission esityksen mukaisella tavalla ei olisi Suomessa liikenteessä loukkaantuvien edun mukaista. Toimin sisämarkkinavaliokunnassa komission esityksen korjaamiseksi. Aloitin neuvottelun asian raportöörin kanssa tällä viikolla ja olen jättänyt tarvittavat muutosesitykset direktiiviin. Jäsenvaltioiden tulee mielestäni voida vaatia toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä omalla alueellaan aina silloin, kun ajoneuvoa käytetään pysyvästi valtion alueella.

Kommentti artikkeliin “EU ei saa heikentää liikennevahingon uhrien asemaa”
  1. Juhani Lemström sanoo:

    Ilmeisesti aivan perusteltu kansallinen vaatimus. Vähintään vakuutusturva on aina tiedettävä ja ilmettävä vakuutussopimuksista ilman juristin tutkintoakin.

    Samalla yksi osoitus siitä, että olemme edelleen todella kaukana EU-laajuista ”kotimarkkinaa” eri yritysten kannalta. Kansallisia säänöksiä ja käytännön kaupan esteitä on immateriaalioikeuksien suojasta lähtien edelleen lähes joka maassa. Meidän on Suomessa oltava rehellisen itsekkäitä näissä asioissa, mutta varottava synnyttämästä protektionismi-tsunamia, joka on juuri meille hyvin vaarallinen.

Jätä kommentti

css.php