Inhimillisessä kaupungissa ketään ei jätetä hankeen

Suomessa vietetään muistiviikkoa, joka samalla päättää Muistiliiton Välitä! -kampanjan. Olen mukana muistiviikon tilaisuuksissa eri puolilla Suomea perään kuuluttaen esteettömiä elinympäristöjä, joissa muistisairaiden perusoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat.

Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa tulee ottaa paremmin huomioon esteettömyys. Ihmisellä tulee olla mahdollisuus liikkua elinympäristössään riippumatta siitä, onko hänellä vaikkapa näkövamma tai kognitiivinen rajoite, kuten muistisairaus.

Toivon, että kaupungit ottaisivat vastaan haasteen muistiystävällisen elinympäristön kehittämisestä.

Värein tai kuvin ohjatut kulkureitit, opaskoira muistisairaan apuna tai elektroninen tunnistuslaatta, joka ohjaa kotiin – uuden teknologian sijaan tarvitsemme sosiaalisia innovaatioita muistiystävällisemmän elinympäristön luomiseksi. Ja kun pysähdytään miettimään miten infrastruktuurista tehdään esteetöntä, on tärkeää kuunnella asiantuntijoita, eli muistisairaita ja muita erityishuomiota tarvitsevia.

Esteettömien, muistiystävällisten kaupunkien ytimessä ovat toisistaan välittävät ihmiset. Toisen ihmisen hädältä ei tule sulkea silmiä, riippumatta siitä onko ihminen tuttu, vieras, nuori tai vanha.

Jätä kommentti

css.php