Talvivaara-huolia Kainuussa

Entisenä ympäristöministerinä olen surullisena seurannut Talvivaaran kaivoksen vaiheita. Sotkamossa ja Kajaanissa eilen vieraillessani kuulin paikallisten ihmisten ja yrityksen edustajien huolia tilanteesta.
Nyt on aika antaa tunnustusta ympäristöviranomaisille. Vihdoin on otettu käyttöön pakkokeinot, joilla Talvivaaran toiminta voidaan saattaa lainmukaiseksi.
Kainuun ELY-keskus on maaliskuun aikana asettanut Talvivaaralle kolme uhkasakkoa ja yhden teettämisuhan, viimeisimmät keskiviikkona. Asetettujen uhkasakkojen kokonaismäärä on 400 000 euroa.
Uhkasakoilla tehostetaan kaivoksen vesienkäsittelyä koskevia velvoitteita. Kaivosalueella on päätösten mukaan vesienhallintaan liittyvä ympäristövahingon uhka. Alueella on liki 7 miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä.
Talvivaarassa on pitkään rikottu ympäristöluvan ehtoja. Jos Talvivaara ei pysty pikaisesti tehostamaan vesienpuhdistusta ja rakentamaan lisäallaskapasiteettia, seuraavana vaiheena hallintopakkomenettelyssä uhkasakot tulevat maksuun, tekemättömät työt tehdään viranomaisten toimesta ja aloitetaan keskustelut kaivoksen sulkemisesta.

Talvivaaran kohtalon ennustaminen on tässä tilanteessa vaikeaa. Mahdollinen toiminnan jatkuminen riippuu nikkelin maailmanmarkkinahinnan kehityksen ohella olennaisesti Talvivaaran valmiuksista selvitä ympäristöriskien hallinnasta.
Suuri avoin kysymys on, voidaanko Talvivaaran tuotantoprosessi muuttaa taloudellisesti kannattavalla tavalla sellaiseksi, että toiminnasta ei aiheudu lainvastaista ympäristön pilaantumista. Kaivoksen vesienhallinta edellyttää pikaisesti merkittäviä lisäinvestointeja.
Merkittävän taloudellisen riskin Talvivaaralle muodostavat keskeneräisten ympäristönsuojeluinvestointien ohella myös lisääntyvät ympäristövakuudet, ratkaisemattomat vahingonkorvaukset aiemmista onnettomuuksista sekä velvoite ennallistaa aiempien kipsisakka-altaiden vuotojen yhteydessä pilaantuneita vesistöjä huomattavan laajalta alueelta.
Ympäristönsuojelulain ja kaivoslain mukaisilla vakuuksilla varmistetaan osaltaan, että mahdollisessa konkurssitilanteessa jäljelle jäävät ympäristöongelmat eivät kokonaisuudessaan kaatuisi veronmaksajien niskaan. Vakuuksien suuruus on tällä hetkellä runsaat 34 miljoonaa euroa.
Lainsäädännön siirtymäaikojen vuoksi Talvivaaran vakuudet ovat eräiltä osin puutteellisia. Vielä tänä vuonna yrityksen on asetettava viranomaisille useiden miljoonien eurojen lisävakuuksia toiminnan lopettamisen varalta. Nähtäväksi jää, miten ja millä hinnalla yrityssaneeraukseen ajautunut yritys pystyy hoitamaan nämä lain mukaiset velvoitteensa.
Jos Talvivaara nousee yrityssaneerauksen kautta uudelleen jaloilleen, on sen otettava aikaisempaa vastuullisempi ote ympäristökysymyksiin. Tästä olemme kuulleet yrityksen johdon vakuutteluja jo vuosia. Nyt on pikaisten tekojen aika.
Talvivaaran kriisi on ollut jo vuosikausia suuri huolenaihe kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille. Kriisi on ollut opettavainen testi ympäristövalvontamme toimivuudesta. Virheistä on toivoakseni opittu. Kriisi on ollut havainnollinen esimerkki siitä, mitä yrityksen maineelle ja bisnekselle seuraa ympäristövastuiden laiminlyönneistä. Kriisi on ollut myös valitettava esimerkki siitä, miten Suomessakin ympäristövelvoitteiden toteuttamisessa tarvitaan joskus EU:n painostusta – Suomen valtion laiminlyöntejä Talvivaaran asioiden käsittelyssä voidaan vielä joutua käsittelemään EU-tuomioistuimessa.

Aiemmat Talvivaaraa ja kaivostoimintaa koskevat blogini löytyvät täältä:

http://www.sirpapietikainen.net/2014/02/talvivaara-tekojen-aika/
http://www.sirpapietikainen.net/2013/11/konkurssipesan-ymparistovastuita-tasmennettava/
http://www.sirpapietikainen.net/2013/05/tarina-talvivaarasta-jatkuu-3/
http://www.sirpapietikainen.net/2012/11/ymparistohallinto-organisoitava-uudelleen-talvivaaran-katastrofin-opetuksena/
http://www.sirpapietikainen.net/2012/07/talvivaara-eu-komission-tutkittavaksi/
http://www.sirpapietikainen.net/2012/05/kaivoslain-valtausjarjestelmasta-on-luovuttava/

2 kommenttia artikkeliin “Talvivaara-huolia Kainuussa”
 1. kuningasjätkä sanoo:

  No jotain järkeä vihdoinkin tähän touhuiluun!

  Mietin vaan sitä että miksi alunalkaen kun yritystä ja kaivostoimintaa lobattiin kansalle ja päättäjille, kokoajan mediassa vouhotettiin siitä kuinka koko metallienliuotusmenetelmä on niin ympäristöystävällistä ja tapahtuu pelkästää biologisien bakteerien avulla.
  Sittemminhän me olemmekin saaneet tietoomme aivan toista, sehän onkin rikkihappo ja muut ympäristölle haitalliset aineet jotka sen liuotustyön tekevät eikä bakteerit.

  Eikö Talvivaarayhtiö ole syyllistynyt jatkuvaan ja järjestelmälliseen valehteluun antaessaan tietoja saadakseen ympäristöluvat?

  Eikö valehteleminen osoita epärehellisyyttä, eikö tälläiset valehtelijat pitäisi toimittaa telkien taakse ja kieltää kaikenlainen yritystoiminta loppuiäkseen.

  • kuningasjätkä sanoo:

   Ja nytkö vasta Kainuun Ely-keskuksesta löytyi lukutaitoisia virkamiehiä jotka oikeasti ymmärsivät lukemansa oikein? Nyt kun firman kassassa on enää pari miljoonaa euroa jäljellä hynää, niin mistäs niitä vakuuksia enää vaadit?
   Kylläpä siinä vaan taitaa käydä niin, että Pekka Perä ottaa ja häipyy maasta jonnekin indokiinaan ja jättää pas..t veronmaksajien siivottaviksi.
   Minä olen sitä mieltä, että montut ja luolastot vaan umpeen ja teräsbetonikuori päälle, eikä enää mitään kaiveluja alueelle.
   Vesiliemet imeytetään värimultarakeisiin, erivärisiin kulloisenkin kemikaalin mukaan, jotka imevät 30 kertaa oman tilavuutensa vettä ja haihduttavat sen sitten ilmaan jonka jälkeen myrkkyrakeet voidaan turvallisesti käsitellä vaarattomiksi.
   Ja sitten ryhdytään noudattamaan kaikkien kaivostoimintaa hamuavien kanssa systeemiä jossa määrätään ensin vakuudet sen verran suuriksi jo alkujaan, että ne kattavat kaikki maisemoinnitkin vaikka firma muutaman kuukauden kuluttua katoaisi maan alle!

   ja ulkomaisille kaivelijoille sekä oikeastaan kaikille kaivajille kaivosvero perintään jo heti huomisesta alkaen, mielellään takautuvasti! Jokaisesta tonnista jonka otat ylös ja jokaisest jätevesikuutiosta vero valtiolle tai kunnalle tai molemmille! ja riittävän suuri. Jos ei ole varoja maksella veroja, niin menköön matkoihinsa!

Jätä kommentti

css.php