Euroopan talouden ohjausjakso 2015: sisämarkkinoiden kehittäminen on edellytys talouskasvulle

Euroopan talouden ohjausjakso on vuosittainen jäsenvaltioiden ja komission välinen talouden suunnitteluohjelma. Komissio pyrkii turvaamaan vakaan talouskehityksen EU:ssa valvomalla ja antamalla ohjeistusta jäsenmaille siitä, miten niiden julkinen talous pysyisi tasapainossa. Näihin yhteisesti sovittuihin talouden raameihin lukeutuvat muun muassa tavoite välttää yli 3 % budjettialijäämää ja 60 % velkaosuutta valtion tuloista.

Nykyiselle komissiolle kyseessä on ensimmäinen talouden ohjausjakso, ja se alkaa kasvuselvityksellä, jossa luodaan ajantasainen tilannekatsaus Euroopan talouteen ja ennuste tulevalle vuodelle. Selvityksessään komissio on todennut, että EU:ssa on meneillään hitaan talouskasvun vaihe, jossa haasteena on luoda nopeaa mutta kestävää kasvua, ja vähentää työttömyyslukuja. Ongelmana ovat myös maiden väliset suuret erot rakenteellisten uudistusten tarpeessa ja toteuttamisessa.

Talouskasvun luomiseksi komissio on julkaissut työllisyys-, kasvu- ja investointiohjelman, jonka keskeinen osa on myös viime aikoina paljon puhuttanut strategisten investointien rahasto. Kestävä talouskasvu ei kuitenkaan ole yksittäinen hanke tai edes sarja monia lainsäädäntö- tai investointihankkeita. Näiden avulla voidaan parantaa kansalaisten ja yritysten toimintamahdollisuuksia EU:ssa, mutta samalla meidän tulee tarkkailla mitä tapahtuu tällä hetkellä heikoimmassa tilassa olevissa jäsenmaissa, ja varmistaa että hyödyt jakautuvat tasaisesti koko unionin alueelle.

Samaan aikaan kun Ranskalle annettiin kolmatta kertaa anteeksi 3 % budjettialijäämätavoitteen reputtaminen, Kreikka joutuu painimaan raskaiden velvoitteiden kanssa saadakseen rahat välttämättömiin julkisen talouden toimintoihin. Rakenteiden uudistaminen on toki äärimmäisen tarpeellista, mutta samalla tulee pitää mielessä ne pitkän aikavälin sosiaaliset kustannukset, jotka yhteiskunta joutuu kantamaan esimerkiksi terveydenhuoltoon kohdistuvien säästöjen myötä. Suomella on tästä runsaasti kokemusta 90-luvun laman seurauksena.

Pitkän aikavälin kasvu ei tule nyt tehtävistä säästöistä, vaan tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien parantamisesta. Euroopan tasolla on runsaasti mahdollisuuksia parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta ja luoda näin edellytyksiä yritysten kasvulle. Tällä hetkellä esimerkiksi digimarkkinoiden sääntely on hajanaista, ja suuret erot infrastruktuurissa eri jäsenmaiden välillä estävät aidosti Euroopan laajuisten yritysrakenteiden luomisen. Toukokuussa julkaistava komission Digimarkkina-agenda tähtää näiden esteiden purkamiseen. Tasavertainen pääsy tietoverkkoihin ja markkinoille on paitsi perusoikeus, myös yksi Euroopan talouden tulevaisuuden määrittäjistä.

Lisäksi unionitasolla valmistellaan pääomamarkkinaunionia sekä energiaunionia, joista molemmista komissio julkisti suunnitelmiaan viime helmikuussa. Tulen olemaan aktiivisesti mukana näiden hankkeiden valmistelussa ja tiedottamaan työn etenemisestä!

10 kommenttia artikkeliin “Euroopan talouden ohjausjakso 2015: sisämarkkinoiden kehittäminen on edellytys talouskasvulle”
  1. Kari Ilkkala sanoo:

    Iltaa,

    mielettömän jännää, tämä yritysten kasvu sisämarkkinoiden varassa. Etenkin EU-jäsenmaiden kannalta. Erityisen jännää (toki en odota Sirpan vastaavan tähän) olisi tietää, miten EU:n talous kokonaisuutena kasvaa sisämarkkinoiden kehittymisen myötä?

    Lähtökohtaisesti on näet niin, että kun lasketaan EU:n sisäiset kahdenväliset kauppataseiden yli/alijäämät yhteen, summan pitäisi olla aina nolla: jokaisen maaparin toisen ylijäämä on toisen alijäämä (tilastoissa näin ei ole johtuen ns. quasi-transit -ilmiöstä, mutta ei syvennytä nyt siihen).

    Vuonna 2013 EU-28 -maista 16 oli EU:n sisäisessä kaupassa alijäämäisiä ja 12 maata ylijäämäisiä. Suomen EU-kaupan alijäämä oli 7,6 miljardia euroa: toimme siis EU-alueelta noin paljon enemmän kuin sinne veimme. Kuten voi arvata, eurooppalaisten kuten myös suomalaisten rahat virtaavat melko vuolaasti Saksaan.

    Noiden 16 alijäämäisen maan tulisi, välttyäkseen hurjalta velkaantumiselta, olla sitten ylijäämäisiä viennissään EU:n ulkopuolelle – jollakinhan niille sakuille pitäisi maksaa.

    Eli kun me ostamme audeja, bemareita, mersuja, porscheja tai volkkareita, saamme ne maksuun vain kun viemme ahkerasti hissejä Kiinaan. Aijjuu, Kiinan hissit tehdään Kiinassa. No viedään ahkerasti noita öljypolttimia Kiinaan. Aijjuu, Kiinan öljypolttimet tehdään Kiinassa. No viedään sitten ahkerasti vaikka hydraulisylintereitä Kiinaan. Aijjuu, Kiinan sylinterit tehdään Kiinassa.

    Vastaavasti kaikkien kiinalaisten tulisi suunnilleen kylpeä kreikkalaisessa oliiviöljyssä, mutta höh, Kreikan kauppa on alijäämäistä myös Kiinan kanssa. Ja Italian, Ranskan ja Venäjän.

    Tämän EU-markkinoiden sisäisen ja kivuttoman velkaantumisen mahdollistaa täysautomaattinen TARGET 2 -järjestelmä. Näin ei ole mitään mekanismia hidastamassa sitä, kun Saksa kilpailee muut EU-maat maan rakoon. No, lasku on tulossa kollektiiviseti maksuun.

    Analogia Suomeen on täydellinen. Kilpailemme sisäisesti osan Suomen alueista kivikaudelle. Kasvukeskukset investoivat itsensä kipeiksi kisassa, jossa jokaista velkaantuvaa voittajaa kohden on monta velkaantuvaa häviäjää. Ja sitten ihmetellään miksei valtionosuusjärjestelmä enää jaksa pitää maata käynnissä ja alue-eroja siedettävinä. Harvojen voitto monista tulee kaikkien maksettavaksi.

  2. Simo Kaltiainen sanoo:

    Tuo oli erittäin selkeästi kirjoitettu auki, mutta ymmärtääkö Sirpa? Enpä usko, sillä Sirpa on myös tehokkaasti ollut mukana ajamassa Suomen vientiteollisuutta alas vihreiden kanssa. Jotenkin tuntuu että monet poliitikot edelleen kuvittelevat talouden elpyvän julkisen sektorin- ja palvelualojen työpaikkoja lisäämällä.

  3. Beobachter sanoo:

    Sirpa kirjoittaa: ”Näihin yhteisesti sovittuihin talouden raameihin lukeutuvat muun muassa tavoite välttää yli 3 % budjettialijäämää ja 60 % velkaosuutta valtion tuloista.” No, eihän noita 3% ja 60% tavoitelukuja lasketa ”valtion tuloista” vaan bruttokansantuotteesta. Mutta samapa tuo, ei kompastuta lillukanvarsiin, yhdentekevää, mistä alaijäämät ja velkaosuudet lasketaan. Eihän noista alijäämistä ja velkaosuuksista ole EU’ssa ja varsinkaan €uro-maissa tuon taivaallista välitetty, ei Kreikassa eikä viimeisen seitsemän vuoden aikana 5…10Mrd€ vuodessa syömävelkaa ottaneessa Suomessakaan. Varsinainen velkasäkkien klubi on tämä meidän €uroyhteisömme. Hieman ympäripyöreää muutenkin on Sirpan teksti, tuskin pelkkä sisämarkkinain kehittäminen tuo kasvua. Vientiä tarvitaan ja sitä varten ulkoista kilpailukykyä, jonka puute vaivaa monia €uromaita ja varsinkin omaa Suomeamme. Kilpailukyvyn palauttamisessa tietysti auttaa €uron meneillään oleva jonkinasteinen devalvoituminen. Mutta lisävelanotolla elvyttämisen tie lienee loppuun kuljettu, ainakin meillä Suomessa ja laajemminkin EU’ssa.

  4. kuningasjätkä sanoo:

    Talouskasvua, talouskasvua, eikö rahanhimolla ole mitään rajaa. Ainako talouden pitää kasvaa? Talouskasvu tarkoittaa sitä että kun rahaa on rajoitettu määrä olemassa, niin se talouskasvun myötä siirtyy taskusta toiseen,! Yleinen suuntaus on että köyhät köyhtyvät entisestää ja rikkaat rikastuvat !

    Kokoomus ja varsinkin Jyrki Katainen sen lanseerasi tuon YHTEINENHYVÄ termin. Miksi kaikkien pitää osallistua Yhteisen hyvän keräämiseen, siis niiden köyhienkin, mutta jaolle pääsevät vain ne joilla on yksityistäkin hyvää ylenmäärin.

    Onko se Sirpa sinun mielestäsi oikein että talouskasvun maksajina on aina ne joilla on sitä millä maksetaan, kaikkein vähiten?

    Entäs sitten, kun köyhien rahat loppuu, myymmekö me köyhät sitten itsemme valtiolle orjiksi, että saadaan lisää talouskasvua aikaan?

    • kuningasjätkä sanoo:

      Voin omakohtaisena esimerkkinä kertoa, että henkilökohtaisesti olen joutunut osallistumaan talouskasvun kehittämiseen siten, että pientä alle 680 €,,((( joka on siis hyvin paljon alle eurooppalaisen virallisen köyhyysrajan, joka on 1035€ kuussa käteen, Jos et Sirpa ole sattunut sitä tietämään! ))),, olevan eläkkeeni määrää nostettiin vain 0,39% vuoden alusta. Syystä että Suomeen täytyi saada talouskasvua.

      Olen osallistunut siis yhteisen hyvän kartuttamiseen!

      Mutta miten minun elämässäni se talouskasvu näkyy?
      Ei juuri mitenkään, paitsi että saanhan nyt tietenkin kaksi euroa ja kuuskytviis senttiä(2,65€) enemmän eläkettä kuukaudessa, kuin viime vuonna.

      Tosin veroprosenttini nousi yhdellä prosentilla joten saankin käteen vitosen vähemmän !

      Se on helppoa kirjoitella puutaheinää sieltä EUparlamentista lihapatojen ääreltä.
      Mutta milloinkas saisimme sitä talouskasvua tänne Köyhälän kulmillekin?

      • kuningasjätkä sanoo:

        Jostakin saattaa tuntua että olen katkera asian tiimoilta?

        Totta perkeleessä olen katkera, syystä että politikoilla ja päättäjillä ei ole yhtään minkäänlaista käsitystä siitä, miten maan kurjimpien asiat oikeasti ovat.

        Ne vaan paasaa talouskasvusta tai työn tuottavuudesta, nostaen isoja liksoja ja kokouspalkkioita, luoden lakeja jotka kansaa kurjallistaa lisää ja lihovat läskimooseksiksi istuessaan illallisilla, kun samaan aikaan kansa syö pelkkää perunaa ja homeista leipää, itku kurkussa..

        Kun mikään ei riitä!

  5. kuningasjätkä sanoo:

    Mutta kaikesta huolimatta, Sirpa. Jumalan siunausta sinulle ja varjelusta valitsemallesi politiikalle. Rukoilen päivittäin että Jumala olisi sinulle armollinen jos ei nyt niin viimeisellä tuomiolla kun kaikkien teot punnitaan!

  6. Erkki Strömberg sanoo:

    Jätkä Hoi!
    En ole teologiaa opiskellut mutta mutu-tuntumalta sanoisin jotta: Ei Jumala tyhmyyttä siunaa, hänhän on, kuten kerrotaan, kaikkivaltias ja kaikentietävä.
    Rukouksesi menee aivan hukkaan, tee sekin aika jotain järkevää, vaikkapa seuraava bloki!

    • kuningasjätkä sanoo:

      Vanha viisaus kertoo, älä kiroa ”vihamiestäsi” kiroat vain itseäsi…Siunaa häntä, niin keräät tulisia hiiliä hänen päälaelleen!

      Jumalan siunausta kaikille ”vihamiehilleni” siis..

      Kokoomuslaisenkin politikon on syytä muistaa vanha totuus;

      Maailmassa tärkeintä ei ole se että rikastuu, vaan se ettei köyhdy!

      Jos kuollessaan on köyhempi kuin syntyessään on koko elämä mennyt hukkaan!

      Tässä on se viisaus, muistettakoon se!

      Syntyessäsi saat Jumalan armosta sielun, jos menetät sielusi mammonalle, niin kuollessasi olet köyhempi kuin syntyessäsi..

      Se ei ole Jumalan tahto..

      Se on Perkeleen halu-….

      • kuningasjätkä sanoo:

        Ja vaikka kuinka saisitkin kerätyksi maallista mammonaa itsellesi, niin muista ettei käärinliinoissa ole taskuja!

Jätä kommentti

css.php