Ranskan sijoittajille tietoa ilmastoriskeistä

Ranskassa hyväksyttiin hiljattain maailman mittakaavassa ainutlaatuinen lainsäädäntö, jossa pörssilistatut yhtiöt velvoitetaan julkaisemaan toimintaansa liittyvät ilmastoriskit. Lainsäädännön puitteissa yhtiöiden tulee siis ilmoittaa investoijilleen ne yhtiön rahoitukseen ja toimintaan liittyvät riskit, joita ilmastonmuutos aiheuttaa – mukaan lukien riskit yrityksen käyttämille tuotteille ja sen tuottamille palveluille. Uusi lainsäädäntö ei rajoitu pelkästään pörssilistattuihin yhtiöihin, vaan velvoitteita luodaan muiden muassa institutionaalisille sijoittajille, kuten eläkerahastoille. Näiden tulee julkistaa hiilijalanjälkensä ja tiettyjä muita ilmastonmuutokseen ja mahdolliseen hiilikuplaan liittyviä tietoja. Ranskan hallinto laatii lisäksi erityisen finanssisektorin ilmastonmuutosta ja hiilikuplaa koskevan stressitestin.

 

Euroopan parlamentissa sijoittajan ”ilmastosuojasta” keskusteltiin viimeksi paketoituja sijoitusrahastoja koskevaa lainsäädäntöä muokatessa. Toimin oman ryhmäni pääneuvottelijana näitä sääntöjä laadittaessa. Parlamentti pyrki sisällyttämään lainsäädäntöön vaatimuksen mm. siitä, että rahastoon mahdollisesti piiloutuvat ympäristö- ja ilmastoriskit tulisi ilmoittaa rahaston ostamista pohtivalle kuluttajalle selkeästi ja kattavasti. Valitettavasti näitä koskevat säännöt kohtasivat ylitsepääsemättömän vastustuksen neuvotteluissa jäsenmaiden kanssa. Parlamentissa toimivassa Carbon Bubble -meppiryhmässä pohdimme, miten tulevassa eurooppalaisessa lainsäädännössä voidaan varmistaa investointien suuntautuminen hiilivapaisiin kohteisiin.

 

Kyse ei ole vain ympäristötietoisuudesta, vaan puhtaasta rahasta: esimerkiksi pankit HSBC, Citi ja luottoluokittaja Standard&Poors ovat todenneet öljyn, kaasun ja hiilen arvon romahtamisen olevan todellinen riski maailman taloudelle.

 

Tällä hetkellä markkinoiden arviot näiden hyödykkeiden arvoista perustuvat oletukselle siitä, ettei ilmastonmuutoksen hillinnästä saada poliittista päätöstä aikaan; jos maailman maat ovat kuitenkin tosissaan ilmastonlämpenemisen hillinnässä, tulee tulevaisuuden talouden perustua uusiutuville, ei fossiilisille polttoaineille. Viimeksi tällä viikolla G7-maat vahvistivat jälleen sitoumuksensa pysyä kahden asteen tavoitteessa.

 

Siirtymä uudenlaisiin tuotannon ja kulutuksen malleihin romahduttaisi fossiilisten polttoaineiden arvon. Näin ollen hiilikuplan puhkeaminen koituisi kaikkien näihin sijoittaneiden kukkarolle. Halvaksi ei tule kuitenkaan toinenkaan vaihtoehto: jos ilmastonmuutosta ei kyetä hillitsemään, on tästä aiheutuvia kustannuksia mahdotonta arvioida. Tieto on ensimmäinen edellytys toiminnalle – muidenkin maiden soisi noudattavan Ranskan esimerkkiä!

Kommentti artikkeliin “Ranskan sijoittajille tietoa ilmastoriskeistä”
  1. jepulisjoo sanoo:

    On se kiva kun byrokraatit keksivät yksityisille yrityksille aina vaan lisää lakisääteisiä töitä, jotka eivät tuota mitään eivätkä hyödytä ketään.

    Jos tällainen ilmastoriskien arviointi on jollekin yritykselle oikeasti hyödyksi, se tekee sen ilman lakisääteistä velvoitetta. Ja jokaisen hiilifirmaan sijoittavan pitäisi kyllä ihan itsekin tajuta, että kysyntämuutokset vaikuttavat hiilen hintaan.

    Kaikkein suurin riski näillä yrityksillä on joka tapauksessa byrokraattien aiheuttama riski. Se on lisäksi siitä pahaa laatua, että sillä saralla mikä tahansa on mahdollista. Ympäristöriskeissä on sentään luonnonlakien aiheuttamat reunaehdot sille, mitä voi tapahtua, mutta byrokraatteja ei taida rajoittaa yhtään mitään.

Jätä kommentti

css.php