Uusiutuva energia pystyy vastaamaan sähkön kulutuspiikkeihin

Sähkön hintamuutokset ovat aiheuttaneet talven aikana laajaa keskustelua Suomen sähköntuotannon rakenteesta. Ensin huolta aiheutti sähkön alhainen hinta, sen jälkeen valiteltiin sen korkeutta. Pääsyylliseksi molempiin on julistettu tuulivoima ja sen saamat tuet.

Energiantuotannon tavat ja energiatehokkuus ovat keskeinen osa sitä politiikkaa, jolla hillitsemme ilmastonmuutosta. Jotta ilmastonmuutosta voidaan todella torjua, energiapolitiikan painopiste on asetettava uusiutuvien energiamuotojen edistämiseen, suurjänniteverkkojen rakentamiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi viimeisimmässä raportissaan, että uusiutuvat energiat ohittavat hiilen käytön seuraavan 15 vuoden kuluessa.

Paradigman muutos energiapolitiikassa vie yhä enemmän kohti joustavia, paikallisia ja ketteriä ratkaisuja. Tesla on kehittänyt kotitalouksien käyttöön suunnilleen jääkaapin kokoisen akun, johon voi varastoida esimerkiksi aurinkokennoista saatua energiaa pilvisille päiville. Älykkäät verkot yleistyvät kaikkialla Euroopassa ja komissio on arvellut, että 70 prosenttia sähköverkoista on älykkäitä – kulutushuippujen tasaamiseen kannustavia – vuoteen 2020 mennessä. Omavaraisuus on lisääntymässä, mutta niiden rinnalle tarvitaan varmoja siirtoyhteyksiä teollisuudelle ja palvelutuottajille.

Eurooppalaisten sähköyhteyksien parantaminen sai sysäyksen vuosi sitten, kun Euroopan komissio esitteli ehdotuksen energiaunionista. Sen taustalla ovat ennen kaikkea ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja energiaomavaraisuuden lisääminen. Suurjännite- ja älykkäiden verkkojen kehittäminen on osa kokonaisuutta. Esimerkiksi suurjännitesiirtoyhteyksien yhteensopivuutta varten sovitaan parhaillaan verkkosääntöjä, jotka tullevat voimaan myöhemmin keväällä.

Maailman pisintä merenalaista suurjänniteverkkoa suunnitellaan parhaillaan Pohjanmerelle. Kyseessä on yksi Euroopan unionin tukemista strategisista hankkeista, jonka myötä Skotlannissa tuotetusta tuulivoimasta hyötyvät sähkönkuluttajat Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa.

Hiili- tai ydinvoimalan valjastaminen kapasiteettivoimaksi muutaman pakkaspäivän varalle ei kannusta energiatehokkuuden lisäämiseen. Jos varakapasiteettia halutaan rakentaa lisää, sen tulee olla joustavaa – esimerkiksi koko markkinoiden käytössä olevat biokaasulla ja LNG:llä toimivat kaasuturbiinit saadaan päälle nopeasti ja ne täydentävät uusiutuvien energiamuotojen varassa olevaa sähköntuotantoa.

Euroopan ilmastoinstituutin tiekartassa esitetään, että EU:ssa voidaan luopua fossiilisten energiamuotojen käytöstä 80-100 -prosenttisesti vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää siirtoverkkojen kehittämisen lisäksi hiilettömän tuotannon tavoittelua, energialähteiden moninaistamista, markkinakysynnän luomista vähähiiliselle energialle ja energiatehokkuustavoitteiden tiukentamista.

Ilmastotavoitteissaan EU sitoutui 27 prosentin parannukseen energiatehokkuudessa vuoteen 2030 mennessä. Todellisuudessa meidän on mahdollista tavoitella 40 prosentin vähennystä. Erityisesti rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa on paljon tehtävissä. Rakennusten lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen kuluu tällä hetkellä puolet kaikesta EU-alueella käytettävästä energiasta. Rakennusten energiaintensiivisyys johtuu siitä, että EU:n rakennus- ja niiden lämmityskanta on vanhaa, remonttiaste on matala (1 %) ja lämmitykseen käytettävä energia on harvoin uusiutuvaa. Yli 70 prosenttia lämmitysenergiasta tulee fossiilisista polttoaineista.

Markkinakysynnän osalta uusiutuvia energiamuotoja parjataan usein niiden saamista tuista ja sen vaikutuksista sähkömarkkinoihin. EU-komissio on ilmaissut selväksi tavoitteekseen tehdä Euroopan unionista uusiutuvan energian ykkösalue maailmassa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia tavoitteita ja selkeää irtautumista fossiilisista polttoaineista. Uusiutuvan energian tukeminen sen käynnistysvaiheessa on merkittävä osa tätä päämäärätietoista politiikkaa. Eikä tämä tuki aseta tuulivoimaa tai muuta uusiutuvaa tuotantoa parempaan asemaan, vaan tuo sen edes vähän lähemmäs fossiilisen energiatuotannon tukirakennetta – tällä hetkellä yli 6 prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta menee suorasti ja epäsuorasti fossiilisen energiatuotannon tukeen. Myös ydinvoima saa tukea ostovelvoitteen muodossa.

On turha syyttää maailmaa muutoksesta, jos oma konsepti jää vanhaksi. Samaan aikaan ei voi rakentaa isoja keskitettyjä laitoksia, ja siirtyä uusiutuviin ja energiatehokkuuteen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto on arvioinut, että Suomessa voidaan siirtyä täysin uusiutuvan energian varaan vuoteen 2050 mennessä. Se edistää paitsi ilmastotavoitteita ja omavaraisuutta, myös kasvua ja työllisyyttä cleantech-alalla. Tulevaisuus on verkkojen sekä hajautettujen ja joustavien rakenteiden. Meillä on osaamista. Parempi tarttua näihin eikä syyttää uusiutuvia siitä, onko sähkö kallista tai halpaa.

Tätä osaamista ja sen edistämiseen tarvittavaa yhteistyötä on esillä käynnissä olevalla Vaasan energiaviikolla. Siellä ei enää keskustella siitä, tarvitaanko ylipäätään joustavampia ja älykkäämpiä sähköverkkoja, vaan siitä, miten muutos tehdään.

5 kommenttia artikkeliin “Uusiutuva energia pystyy vastaamaan sähkön kulutuspiikkeihin”
 1. kuningasjätkä sanoo:

  Mä olen tuossa talvi-iltojeni ratoksi rakennellut omavaraisuuteen perustuvaa stirling-sähkövoimalaitosta.
  Saunan puilla lämpiävästä kiukaasta talteenotetu hukkalämpö pyörittää kivasti koe-projektilaitetta joka tuottaa n 2 kW sähköä. Siinä sivussa rakenteilla on myös25 kW, stirling-generaattori jolla koko kiinteistön sähköt tulee ikään kuin ilmaiseksi, lämmittämiseen käytettävän hakepolttimen hukkalämmöllä..
  Mitäpä jos kaikki kohta olisivatkin sähkön suhteen omavaraisia, ainakin siis maaseudulla. Silloin ei tarvitsisi rakentaa kalliita ja kalliisti ylläpidettäviä sähköenergiansiirtoverkkoja. Sähköfirmoilta säästyisi runsaat rahat käytettäviksi ihan johonkin muuhun.. Vaikka toisaalta eihän niitä tulojakaan tulisi, kun kaikki tekisivät itse sähkönsä.

  Stirling moottori, siis on lämpöenergiasta voimansa saava , eräänlainen vakuumimoottori, jossa lämpötilojen eroa hyödyntämällä saadaan muodostetuksi liike-energiaa jolla voidaan pyörittää generaattoria.
  Stirlingmoottorin lämpöenergiana voidaan käyttää monenlaisia kiinteistöjen lämmityksessä muodostuvia hukkalämpöjä, jotka muutoin menisivät hyödyntämättöminä savupiioista tai ilmastointilaitteista taivaan tuuliin, eli siis harakoille.
  Ruotsin puolustusvoimat käyttää sukellusveneissään stirlingmoottoreita.

  Niin että mitäpä sanoo Sirpa siihen asiakysymykseen, että olisiko mahdollista saada omavaraiseen sähkötuotantoon tai sen perustamiseen EU- tai kansallista tukea ja jos , niin kuinka sitä haetaan?

  Vaikka toisaalta, turhaanhan mä sitä sinulta kyselen , sillä ethän sä vastaa blogikommentteihin koskaan, et ainakaan ennen tätä, joten ihme olisi se jos nyt sen tekisit!

  Että Sikäli…

  • Kari Jokinen sanoo:

   Nyt aiot ryhtyä riskibisnekseen.

   Älä nyt tukia ensimmäiseksi kysele.
   Sinulla on vaihtoehtoina pysyä hiljaa ja toivoa, ettei verottaja huomaa aktiivisuuttasi.

   Tai sitten voit tunnollisen veronmaksajan tavoin ryhtyä täyttämään oman voimalasi tuotantoilmoituksia, maksaa tuotetusta sähköstä sähköveron plus ALV. Lisäksi voit varautua tarjoamaan pari kertaa vuodessa pullakahvit paikalle tulevalle ELY:n voimalaitostarkastajalle, joka kirjoittaa pöytäkirjan tarkastuksessa havaituista puutteista korjauskehoituksineen.

   Tarkastusmaksun, 150 euroa + ALV joudut myös maksamaan ja raportoimaan tarkastuksen jälkeen tehtyjen korjausten teon sekä niiden arvioijien mielipiteet. Lisäksi sinun täytyy valmistautua kertomaan, miten aiot täydentää korjaukset ELY:ä tyydyttävälle tasolle. Tästä tietenkin maksat uuden huomautusmaksun + ALV.

   • Antti Sulonen sanoo:

    Ei tunnollisen veronmaksajan tarvitse itselleen tuottamasta sähköstä maksaa ALV:tä, ja jos maksaa niin sitten saa vähentää tarkastusmaksun ja huomautusmaksun ALV:n.
    Ei pidä sekoittaa arvonlisäveroa, jos ei ymmärrä arvonlisäveroa.

   • kuningasjätkä sanoo:

    Ei noin pienestä (2/24 kw) voimalasta tarvitse maksella mitään … energiamaksuja ym, varsinkin kun tuotanto menee omaan käyttöön eikä myyntiin…

    Jokinen taitaa olla asioista ihan ulalla? Tästäkin asiasta….

    Mutta ajattelin noin niinkuin jos vaikka perustaisi tuotantolinjan massatuotantoa silmälläpitäen ja niinkin yrityksen investointitukia ja muuta kivaa innovaatiotukia tms… Jaetaanhan niitä huonommillekin asioille , varsinkin EU jakaa, mitä älyttömimpiin projekteihin, oikein suoltamalla…

    Veroasiat on sitävastoin kirjanpitäjien hommia, niistä mä en piittaa…

    Että Sikäli…..

 2. Kun nyt tässä alettii jälleen veroasioista vääntämään, niin tässäpä olisi
  Kari Jokiselle hieman luettavaa, että tietää mistä seuraavan kerran puhuu(kirjoittaa)..
  Verohallinnon sivulla: https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotitalouden_sahkontuotannon_tuloverotus%2834079%29
  On selkeäkielistä tekstiä asiasta, kehotan kiinnittämään erityistä huomiota kohtaan, 3 Sähkön tuotanto ja myynti tuloverotuksessa
  Jossa sanotaan muidenmuassa seuraavaa:

  3.1 Sähkön tuottaminen kotitalouden omaan käyttöön on verovapaata

  Kotitalouden itse tuottaman sähkön käytöstä kotitalouden omiin tarpeisiin ei muodostu veronalaista etua, vaan kotitalouden omasta sähköntuotannosta saama etu on verovapaata elantomenojen säästöä.
  _______________________________________________________________

  Säästäminen, kulutusyhteiskunnassakaan ei siis vielä ole kiellettyä… siis vielä, varmaanpa tähänkin tullee muutos kohtakkoin…

  Että Sikäli…

Jätä kommentti

css.php