Masennus esiin

Päätösten tekemisen vaikeus, suunnittelemattomuus, tarkkaavaisuuden puute. Näistä ja muista masennukseen viittaavista oireista kärsii joka kymmenes eurooppalainen. Suomessa uutisoitiin tässä kuussa, että Kelan korvaamien masennuslääkkeiden käytön kasvu on pysähtynyt. Samaan aikaan kuitenkin masennu Lisää

Terveystiedot pilvessä

Euroopan unionissa käynnissä olevalla e-terveyden kehittämisohjelmalla on paljon potentiaalia mullistaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa. Eniten annettavaa sillä on potilaille. Sähköisten terveyspalveluiden lisääntyminen parantaa potilaiden oikeutta huolehtia omasta terveydestään. Pölyyntyvien kotikun Lisää

Valta on meillä

Vanha ylioppilastalo vallattiin 45 vuotta sitten. Kansalaisvaikuttaminen oli läsnä Vanhalla myös tänään, tosin hillitymmässä muodossaan. Keskustelimme EU-komissaari Viviane Redingin johdolla siitä, mihin suuntaan Euroopan unionin kansalaisuutta tulee kehittää jatkossa. Olen vakuuttunut siitä, että E Lisää

Inhimillisessä kaupungissa ketään ei jätetä hankeen

Suomessa vietetään muistiviikkoa, joka samalla päättää Muistiliiton Välitä! -kampanjan. Olen mukana muistiviikon tilaisuuksissa eri puolilla Suomea perään kuuluttaen esteettömiä elinympäristöjä, joissa muistisairaiden perusoikeudet ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa tu Lisää

Lissabonin sopimuksen myötä tullut perusoikeusasiakirja on vasta puolivälin krouvi ihmisten syrjimättömyyden turvaajana. Samalla, kun sisämarkkinalainsäädäntö antaa vahvistuvaa turvaa markkinoiden syrjimättömyydelle ja yhdentyvä talouspolitiikka asteittain vaikuttaa valtioiden ylivelkaantumiseen, k Lisää

Eritahtinen Eurooppa on voimavara

Eritahtisuus ei ole Euroopankaan kehityksessä huono ajatus toisin kuin usein väitetään. Ideaalisessa maailmassa tietysti kaikki kansakunnat kehittyisivät samaan tahtiin ja yhteisillä pelisäännöillä. Tai edes kaikki Euroopan unionin jäsenmaat sopisivat tarvittavista muutoksista yhdessä ja siirtyisivä Lisää

Ääni kuuluviin EU-yhteistyössä

  Peliteoriat ovat hyödyllisiä apuvälineitä. Ne auttavat näkemään, miksi täysin järkevät ihmiset ja organisaatiot tekevät omalta ja kokonaisuuden kannalta järjettömiä ratkaisuja tilanteissa, joissa ei ole yhteistyötä tukevia sääntöjä. Yhteisellä laitumella jokaisen kannattaa lisätä hieman oman Lisää

Ekotalous luo Eurooppaan kasvua

Kiina on kasvanut maailmantalouden moottoriksi. Silti Yhdysvallat ja Eurooppa kuvittelevat eilisen suurvalta-aseman jatkuvan. Kiinan mahdin lisääntyminen on kuitenkin luonut massiiviset uudelleensopeutumisen ja kilpailukyvyn haasteet. Myös monet unionin jäsenvaltiot uskovat omaan kaikkivoipaisuutens Lisää

EU tarvitsee sääntöjä

Säännöt ja lait ovat demokratian keskeinen osa. Niillä varmistetaan tehtävien päätösten toteutuminen, heikomman suoja ja oikeudenmukaisuus. Vai miltä kuulostaisi, jos voisimme valita, ajammeko oikealla vai vasemmalla puolella katua. Entä olisiko mahdollista ja reilua toteuttaa veronmaksu vapaaehtois Lisää

EU:n kolmas aikakausi

Euroopan Unionia ei mielestäni voi, eikä kannata rakastaa, mutta ei sen puoleen vihatakaan. EU:ssa, kuten missä tahansa päätöksentekoelimessä tehtyjen ratkaisujen hyvyys tai huonous riippuu sekä arvioijan näkökulmasta että siitä, millaisia päättävät ihmiset ja heidän poliittiset arvomaailmansa ovat. Lisää
css.php