Talvivaara – tekojen aika

Talvivaaran kaivoksen valvonnan puutteista on tänään saatu hätkähdyttävä arvio onnettomuustutkintakeskuksen raportissa. Ympäristöviranomaisten hampaattomuus pitkäaikaisen lainvastaisen tilanteen sallimisessa Talvivaarassa on hämmästyttävää. Mielestäni olisi jo tekojen aika lainmukaisen tilan aikaans Lisää

Ruokapolitiikan aika

Mitä haluamme syödä? Mitä meidän tulisi syödä? Eilen julkaistiin tutkimus suomalaisten asenteista ruokaan. Olin mukana tutkimustulosten julkaisutilaisuuden paneelissa ja toin esille tarpeen kokonaisvaltaiselle ruokapolitiikalle. Aiheesta on viime aikoina keskusteltu runsaasti myös Euroopan parlament Lisää

Ilmasto- ja energiapaketti 2030 – haasteen mittainen vastaus?

Ilmasto- ja energiapakettia 2030 koskeva komission esitys on kunnianhimoton, mutta hyvä alku ilmastopolitiikan tehostamiselle. Komissio esittää päästöjä leikattavaksi 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, sekä koko EU:ta koskevaa, sitovaa uusiutuvan energian tavoitetta. Tämä on asetettu 27 prosentti Lisää

Vaarallisen GMO-maissin hyväksymisestä valtataistelu

Ympäristölle vaarallisen geenimanipuloidun maissin hyväksyminen markkinoille tyrmättiin eilen Euroopan parlamentissa. Olin yksi parlamentin päätöslauselman laatijoista. Europarlamentin päätöslauselma toivottavasti hillitsee intoa päästää GMO-tuotteita markkinoille silloin, kun tuotteiden riskit ovat Lisää

Euroopan suurin haaste on samalla sen paras mahdollisuus

Eurooppa tavoittelee aktiivista ikääntymistä, jossa ihmiset ovat mahdollisimman pitkään osallisina ja terveinä kotonaan. Konkreettisesti tämä tavoite asetettiin EU:n aktiivisen ikääntymisen teemavuonna 2012, kun aktiivista ikääntymistä edistävä ohjelma käynnistettiin tavoitteena lisätä terveitä elin Lisää

Konkurssipesän ympäristövastuita täsmennettävä

Talvivaaran konkurssiuhka on nostanut julkisuuteen oikeusoppineiden kiistelyn siitä, kuka maksaa kaivoksen ympäristöongelmien käsittelystä aiheutuvan laskun.  Samalla spekuloidaan kaivoksen siirtymisestä ulkomaiseen omistukseen. Konkurssioikeuden keskeisiä periaatteita on velkojien yhdenvertainen ko Lisää

Syrjäytymiselle ei ole hintaa

Hyvää kansainvälistä lasten oikeuksien päivää!   Toisinaan tuntuu unohtuvan, että lapset ovat pieniä ihmisiä, joilla on oikeutensa. Heille kuuluvat yhtäläiset ihmisoikeudet; oikeus tulla kuulluksi, tehdä valintoja ja päätöksiä oman kykynsä ja kehitystasonsa mukaisesti, oikeus erilaisuuteen ja kunnio Lisää

Tehtävänä yhden sukupolven pelastaminen

Nuorisotyöttömyys on noussut EU-päättäjien todelliseksi huoleksi. Kesäkuussa asiaa puivat EU-maiden johtajat ja tällä viikolla työministerit kokoontuivat aiheen äärelle. Konkreettisena toimenpiteenä EU päätyi antamaan 45 miljardin rahoituksen nuorten työllistämiseen seuraavalle kahdelle vuodelle. &n Lisää

Kestävä kalastuspolitiikka säilyi

Kun Euroopan parlamentti tämän vuoden alussa äänesti kalastuspolitiikan tulevista suuntaviivoista, lopputulos oli voitto kestäville kalakannoille: kalastuskiintiöiden laskentatapa ankkuroitiin kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin ja poisheitettävälle sivusaaliille asetettiin tiukemmat rajat Lisää

Miksi tyttöjen koulutus on tärkeää?

Tänään vietetään järjestyksessään toista kansainvälistä tyttöjen päivää. Mikä kruunaakaan sen paremmin, kun pakistanilaisen 16-vuotiaan tytön tällä viikolla saamat tunnustukset. Malala Yousafzai pokkasi torstaina Euroopan parlamentin Sakharov-nimellä kulkevan ihmisoikeuspalkinnon ja hän oli niin ikä Lisää
css.php